Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Janu Rybářovi, fyzické osobě zapsané v živnostenském rejstříku, se sídlem Pod Cihelnou 646/4, 161 00 Praha 6, IČ 75441071 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení,
– e-mail
– telefonní číslo
– IP adresu

2. Jméno, příjmení a především e-mail je nutné zpracovat za účelem zařazení do databáze pro zasílání newsletterů, IP adresa nám pomáhá v boji se spamem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
A. Poskytovatelé softwaru
Stripe – platební brána
Fakturoid – fakturační systém
Mailchimp – systém na zasílání newsletterů
Dropbox – dočasné zálohy dat
Google Disk – zálohy dat
WP Hosting s.r.o. – Poskytovatel hostingu

B. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

V Praze dne 15. května 2018, aktualizováno 21. 6. 2020